TUBİTAK 2237-A-KORUNAN DOĞAL ALANLARIN BÜTÜNCÜL PLANLAMA&TASARIM SÜREÇLERİ  EĞİTİMİ  
Etkinlik Eğitim Programı:  (27.08.2018-02.09.2018)
Ders Saati  Pazartesi Salı  Çarşamba  Perşembe Cuma  Cumartesi  Pazar
8:30-9:15        AÇILIŞ ve TANIŞMA  KDA'ınPlanlamasında Envanter ve Alan Analizi  (Prof. Dr. Atila GÜL) KDA'da  İzleme ve Kontrol Süreçleri ve Yöntem Teknikleri (Doç. Dr. Murat ZENGİN) KDA'da Tarımsal Amaçlı Alt Yönetim Planlaması (Doç. Dr. Murat AKTEN)  KDA Planlama Onay ve Uygulama Süreçleri (Dr Zerrin KOŞDEMİR) Korunan Doğal Alan Örneğinde Arazi Uygulaması (Tüm Eğitmenler) Korunan Doğal Alanları Planlama Uygulamaları Örnekleri   (Dr Zerrin KOŞDEMİR)
09:30 - 10:15
Doğa Koruma, Korunan Alanlar ve Kavramsal Çerçeve (Prof. Dr. Atila GÜL) KDA  Planlamasında Peyzaj Karakter Değerlendirmesi (Prof. Dr. Öner DEMİREL) KDA'da  Çevre sorunları, Teknik ve Sosyal Alt Yapı Envanteri ve Analizi ( Doç. Dr. Gül GÜNEŞ) KDA'da Koruma Amaçlı Alt Yönetim Planlaması (Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL) KDA Planlanmasının Uygulama Süreçleri ve Tasarım Uygulama Projeleri Hazırlama Süreçleri  (Dr. Öğr. Üyesi  Ömer Kamil ÖRÜCÜ) Korunan Doğal Alan Örneğinde Arazi Uygulaması (Tüm Eğitmenler) Örnek Alan ile Teorik Bilgilerin Karşılaştırılması ve Tartışılması (Grup Çalışması)
10:30 -11:15
Planlama Kavramsal Çerçeve ve Planlama tipleri (Prof. Dr. Erkan POLAT)  KDA'ın Planlanmasında katılımcılık ve karar verme süreci ( Doç. Dr. Gül GÜNEŞ) KDA Planlamasında Mimari,Tarihi ve Kültürel Yapı Envanteri ve Kaynak Analizi (Dr.Öğr. Üyesi Tendü Hilal GÖKTUĞ) KDA'da Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Alt Yönetim Planlaması (Doç. Dr. Murat AKTEN)  KDA'da Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Tasarım Uygulama Projeleri ve Taşıma Kapasiteleri  (Doç. Dr. Murat AKTEN)  Korunan Doğal Alan Örneğinde Arazi Uygulaması (Tüm Eğitmenler) Örnek Alan ile Teorik Bilgilerin Karşılaştırılması ve Tartışılması (Grup Çalışması)
11:30 -12:15
Ulusal  ve Uluslararası Mevzuatta Korunan Alanlar ve Planlaması   (Prof. Dr. Öner DEMİREL) KDA'ın Planlamasında Rekreasyonel Taşıma Kapasitesi (Dr.Öğr. Üyesi Tendü Hilal GÖKTUĞ) KDA'ın Planlamasında Bölgeleme (Zonlama) (Prof. Dr. Atila GÜL) KDA Ulaşım Amaçlı Alt Yönetim Planlaması (Prof. Dr. Erkan POLAT) KDATasarım Uygulama Projelerinin Metraj, Keşif Dosyası, Teknik Şartname ve İhale Hazırlama Süreçleri (Dr. Öğr. Üyesi  Ömer Kamil ÖRÜCÜ) Korunan Doğal Alan Örneğinde Arazi Uygulaması (Tüm Eğitmenler) Örnek Alan ile Teorik Bilgilerin Karşılaştırılması ve Tartışılması (Grup Çalışması)
12:30 -13:15
Ülkemizde doğa koruma,  planlama (UDGP ) uygulamaları ve yaşanan sorunlar (Dr.Öğr. Üyesi Tendü Hilal GÖKTUĞ) KDA'da Ziyaretçi Yönetimi ve Planlaması (Dr.Öğr. Üyesi Tendü Hilal GÖKTUĞ) KDA'ın Stratejik Yönetim Planlaması ve (Prof. Dr. Öner DEMİREL) KDA'da Ormancılık Amaçlı Alt Yönetim  Planlaması (Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL) Korunan Doğal Alanlarda sertifikasyon ve eko etiket çalışmaları ( Doç. Dr. Gül GÜNEŞ) Korunan Doğal Alan Örneğinde Arazi Uygulaması (Tüm Eğitmenler) Genel Değerlendirme 
13:15 -14:00  ÖĞLE YEMEĞİ 
14:00 -14:45
Doğa Koruma Felsefesi ve Farkındalığı   (Prof. Dr. Atila GÜL) KDA Planlamasında Peyzaj Hassasiyet Analizi (Prof. Dr. Öner DEMİREL) KDA'da Mevcut  Durum Tespiti, SWOT, Tehdit, Sorun ve Risk Analizleri (Doç. Dr. Murat ZENGİN) UDGP Planın hazırlamasına ilişkin idari ve yasal süreçler  (Dr Zerrin KOŞDEMİR) Korunan Doğal Alanları Tasarım Uygulama Proje Örnekleri (Dr. Öğr. Üyesi  Ömer Kamil ÖRÜCÜ) Korunan Doğal Alan Örneğinde Arazi Uygulaması (Tüm Eğitmenler) Genel Değerlendirme 
15:00 -15:45
KDA Planlama Uygulamaları Örnekleri ( Doç. Dr. Gül GÜNEŞ) KDA Planlamasında Ekosistem ve  Biyoçeşitlilik Envanteri ve Kaynak Analizi  (Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL) Planlama CBS kullanımı, analiz ve değerlendirme süreçleri (Dr. Öğr. Üyesi  Ömer Kamil ÖRÜCÜ) Korunan Doğal Alanların Ekonomisi ve Genel Politika Yaklaşımları  (Doç. Dr. Murat ZENGİN) Korunan Doğal Alanları Tasarım Uygulama Proje Örnekleri (Doç. Dr. Murat ZENGİN) Korunan Doğal Alan Örneğinde Arazi Uygulaması (Tüm Eğitmenler) Katılım Sertifikası Töreni 
16:00 -16:45
KDA'da Bütüncül Planlama Süreçleri ve Planlama ilkeleri  (Prof. Dr. Atila GÜL) KDA Planlamasında Flora ve Fauna Envanteri ve Kaynak Analizi (Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL) KDA Planlamasında Eşik ve Uygunluk Analiz Teknikleri  ve Süreçleri  (Prof. Dr. Öner DEMİREL) KDA Yönetişim (İdari) ve  Organizasyon Modeli (Dr Zerrin KOŞDEMİR) Korunan Doğal Alanları Tasarım Uygulama Proje Örnekleri  (Doç. Dr. Murat AKTEN)  Korunan Doğal Alan Örneğinde Arazi Uygulaması (Tüm Eğitmenler) Kursiyer ve Eğitmen Anket Çalışması
17:00 -17:45
Kentsel Alanda Korunan Doğal Alanlar, Koruma Amaçlı İmar Planlaması ve süreçleri (Prof. Dr. Erkan POLAT) KDA Planlamasında Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Envanteri ve Kaynak Analizi (Prof. Dr. Erkan POLAT) KDA Planlamasında Paydaş Taleplerin Belirlenmesinde Anket ve Analizi (Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL) Uzun Devreli Gelişme Planı Disposizyonu ve Pafta formatı (Dr. Öğr. Üyesi  Ömer Kamil ÖRÜCÜ) Korunan Doğal Alanlar ve çevresinde toplum temelli ekoturizm uygulamaları  ( Doç. Dr. Gül GÜNEŞ) Korunan Doğal Alan Örneğinde Arazi Uygulaması (Tüm Eğitmenler) Geri Dönüşüm ve Anket Değerlendirme  
18:00 -18:45
KDA'da Sürdürülebilir Turizm ve Rekreasyon ilişkisi (Doç. Dr. Murat AKTEN)  KDA'da  Fiziksel, Sosyal ve Ekolojik Rekreasyonel Taşıma Kapasitesi Analizleri ve Yöntemleri (Dr.Öğr. Üyesi Tendü Hilal GÖKTUĞ) KDA'da  Yerleşim Amaçlı Alt Yönetim Planlaması (Prof. Dr. Erkan POLAT) KDA Planlamasında İzleme ve Denetleme Alt Yönetim Planlaması (Doç. Dr. Murat ZENGİN) Alan Kılavuzluğu ve Uygulamaları (Dr Zerrin KOŞDEMİR) Korunan Doğal Alan Örneğinde Arazi Uygulaması (Tüm Eğitmenler) Kapanış