Kitle ve Koşullar

 

  • Doğal koruma özellikle doğal alanların planlama, tasarım ve yönetimi ile ilgili olabilecek çeşitli meslek disiplinlerinden (Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Orman Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Biyoloji, Coğrafya, vb), Lisans mezunu olup;
  • Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) öğrencileri veya mezunları olmak ve 35 yaşını aşmamış olmak,
  • İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışan lisans derecesine sahip ve 35 yaşını aşmamış olan Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) seviyesinde Araştırmacılar veya Uzmanlar,
  • Meslekten ihraç edilmemiş olmak ve Herhangi bir suçtan (terör, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık vb ) ceza almamış olmak ve adli sicil belgesi ile belgelemek,
  • Etik veya disiplin cezası almamış olmak,
  • Daha önce TUBİTAK BİLİMSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI ndan yararlanmamış olanlar
  • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak şartlarını sağlayanlar başvurabileceklerdir.
  • Etkinliğe katılacak Adaylar, Proje WEB sayfasında oluşturulan Başvuru Formunu doldurmak suretiyle belirlenecek tarihlerde başvuru yapılacak ve yukarıdaki aranan koşullar dikkate alınarak etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde katılımcıların dengeli dağılımının (farklı okul/kurum/şehirlere göre) olması ve Lisans Transkript başarı not ortalaması kriteri dikkate alınacaktır. Kesinleşen asil ve yedek liste web sayfasında ilan edilecektir.