Destekleyenler

 

Korunan Doğal Alanların Bütüncül Planlama ve Tasarım Süreçleri Eğitimi  
TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Programı kapsamında desteklenmektedir
SDÜ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ