Süleyman Demirel Üniversitesinde bir ilk; TUBİTAK 2237-A BİLİMSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI kapsamında üst düzey bilimsel eğitim etkinliği gerçekleştirilmiştir.

TUBİTAK 2237-A BİLİMSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI kapsamında “KORUNAN DOĞAL ALANLARIN BÜTÜNCÜL PLANLAMA&TASARIM SÜREÇLERİ EĞİTİMİ” adlı proje, SDU Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atila GÜL Koordinatörlüğünde, Isparta Şarkikaraağaç İlçesi Kızıldağ Milli Parkı Mavi Sedir Otelinde 27 Ağustos-02 Eylül 2018 tarihlerinde (7 gün) başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Bu konu bilimsel eğitim etkinliği olarak TUBİTAK 2237-A programı kapsamında ilk kez gerçekleştirilmiştir. Proje eğitimin amacı; Ülkemizde yasal koruma statüsüne sahip, doğal ve kültürel miras değerleri ile gelecek nesillere aktarılması zorunlu olan korunan doğal alanların planlama, tasarım ve yönetim süreçlerinin bütüncül, sürdürülebilir ve rasyonel olarak organize edilmesini sağlamaya yönelik bilim insanı/araştırmacılarının farkındalık ve bilinçlenme seviyesini artırmak, bilimsel ve güncel bilgilerini geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. Yapılacak etkinlik sonucunda doğa koruma kavramı, doğal alanların bilimsel ve bütüncül olarak planlama, tasarım ve yönetiminde farkındalığın artırılması, sorumluluk bağlamında eyleme dönüştürme tecrübesi ve disiplinler arası iletişim ve yaklaşımın kazandırılması öngörülmüştür.

Bu proje SDU Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Koordinatörlüğünde olmak üzere farklı 5 farklı Üniversite ve 1 Resmi Kurumu temsilen Uzman Bilim İnsanlarının katkıları ile Lisansüstü düzeyinde bilimsel eğitim etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu projeye çok sayıda katılımcı başvurmuş olup Başvuru koşulları kapsamında 20 Lisansüstü düzeyinde farklı üniversitelerden katılımcılar belirlenmiştir.

EĞİTMENLER:

Prof. Dr. Atila GÜL -(SDU Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü- Isparta)
Prof. Dr. Öner DEMİREL (Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
Prof. Dr. Erkan POLAT -(SDU Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama-Isparta)
Prof. Dr. Dr. Yılmaz ÇATAL -(ISUBU Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü- Isparta)
Doç. Dr. Saniye Gül GÜNEŞ -( Selçuk Üniversitesi -Turizm Fakültesi -Konya)
Doç. Dr. Murat ZENGİN -(Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım, Peyzaj Mimarlığı-Denizli)
Doç. Dr. Murat AKTEN -(SDU Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü- Isparta)
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kamil ÖRÜCÜ (SDU Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü- Isparta)
Dr. Öğr. Üyesi Tendü Hilal GÖKTUĞ (Adnan Menderes Ünv. Ziraat Fak. Peyzaj Mim. Böl.- Aydın)
Dr Zerrin KOŞDEMİR (Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI Bölge Müdürlüğü- Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü- Antalya)

Proje eğitimi, 10 Uzman Eğitmen tarafından 5 gün boyunca yoğun teorik ve uygulamalı ders programı uygulanmış ilgili konularda sunumlar yapılmış ve tartışılmıştır. 6. gün Kızıldağ Milli Park ve Beyşehir Gölü Milli Park alanlarına teknik gezi düzenlenerek yerinde gözlem ve incelemeler yapılmıştır.

Son gün ise Tüm eğitmenler ve katılımcılarla birlikte genel değerlendirmeler yapılmıştır.

Aynı zamanda Şarkikaraağaç Kaymakamı Sertaç KIRÇUVAL ile Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa ÇARKACI, Kızıldağ Milli Park Şefi ve görevlilerinin katılımı ile Kızıldağ Milli Parkı hakkında genel değerlendirmeler yapılmış ve öneriler getirilmiştir. Eğitim sonunda Teşekkür ve Katılım belgeleri verilmek suretiyle proje eğitimi sonlandırılmıştır.